Slide trang chủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Tuyên truyền Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó tập trung tuyên truyền về mục tiêu, phạm vi, đối tượng của Chương trình và 11 nội dung thành phần của chương trình bao gồm:

1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa.

1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

1.4. Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

1.5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.

1.6. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

1.7. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.

1.8. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới (NTM), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

1.9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM.

1.10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

1.11. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.

2. Tuyên truyền các Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, bao gồm:

2.1. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

2.2. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

2.3. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

2.4. Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

3. Tuyên truyền Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022: Đến hết năm 2022 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 16,46 tiêu chí/xã; phấn đấu có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm ít nhất 133 thôn nông thôn mới, 59 thôn kiểu mẫu.

4. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện 04 nội dung trọng tâm của tỉnh:

4.1. Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh.

4.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại.

4.3. Phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

4.4. Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, bằng việc Nhân dân tự giác chấp hành các phần việc Nhân dân tự thực hiện, tự nguyện đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới, như: cứng hóa đường ngõ xóm; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở dân cư, nhà tiêu chuồng trại hợp vệ sinh; vệ sinh môi trường từ nhà ở đến khu dân cư nơi sinh sống, không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt, thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn, tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tự nguyện tham gia các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng hình thức đóng góp công lao động, hiến đất, ủng hộ bằng tiền và vật liệu… mà còn đóng góp trí tuệ, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

6. Tuyên truyền các địa phương tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai thực hiện Thôn Kiểu mẫu, nhằm phát huy hiệu quả tính ưu việt của Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Tuyên truyền đến các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên, người có uy tín. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, đơn vị phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ địa bàn nghèo, phân công đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo./.

 

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:lehongphong.elc.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 41
Tháng 07 : 156
Năm 2022 : 22.167
Monday, 04/07/2022 - 04:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Hồng Phong - Thành Phố Lào Cai